Kategorier
Okategoriserade

Tandläkare Sundbyberg – viktig med regelbundna besök 

I Sverige har vi ett tandvårdssystem som bygger på att man får sin munhälsa och sina tänder omhändertagna utan att själv betala fram till dess att man fyller 23 år. Efter det så får man själv ta ansvar – både gällande val av tandläkare och vad gäller betalningen för dennes tjänster. 

Målet – som är outtalat – är att varje svensk ska ha skaffat sig en stabil, dental grund att stå på. De problem man har med exempelvis bett och sneda tänder ska vara korrigerade och man ska kunna möta sin 24 årsdag med friska tänder. Det är en bra plan, men helt vattentät är den inte.

Tandläkare Sundbyberg – en investering 

 Problemet är att många i vuxen ålder inser att en tandläkare i Sundbyberg kostar pengar och att man anser att det handlar om bortkastade sådana. Istället för att årligen besöka en tandläkare i Sundbyberg så väljer man att spara in pengar. 

Det är sällan en vinst, det handlar istället ofta om den raka motsatsen. Problem med tänderna har ingen ålder. Tvärtom: ju äldre du blir, desto mer troligt är det att du får större problem med exempelvis tandsten och annat. 

Tänderna blir svagare i takt mer åren 

Det blir således viktigare att besöka en tandläkare i Sundbyberg och anamma en kallelse från denne ju äldre man är. Kostnaden blir en investering i dig själv – men även rent ekonomiskt. 

Att många idag anser att det är för dyrt att gå till en tandläkare hör nämligen ofta ihop med att man tvingats göra det i samband med att man drabbats av en akut skada och där behandlingen för den blir väldigt kostsam – även medräknat högkostnadsskyddet. 

Det finns många som pekar på att en tandläkare borde finansieras – som övrig sjukvård – via skattsedeln även för äldre. Det finns definitivt en poäng i detta, men fram till dess att ett politiskt beslut har tagit – ja, då får man ta ett eget ansvar. Vill du spara pengar så är regelbundna besök den enda vägen. Det kostar lite, men ger en stor vinst för framtiden. 

Kategorier
Okategoriserade

Hälsokontroll Stockholm – frågor & svar 

Att få vetskap om hur man mår kan göra hela skillnaden. Att inte veta om man har exempelvis högt blodtryck, dåliga blodvärden eller levervärden som inte ligger på en bra nivå kan dels innebära att man får stora problem – men dels även föra med sig ångest och osunda tankar. 

En hälsokontroll i Stockholm blir därför en viktig detalj i vårt välmående. Du får svar på dina frågor – och rådgivning kring hur du tar dig vidare och tar steget mot ett ökat välmående. 

Här nedan ska vi ge lite mer information om en hälsokontroll i Stockholm och göra det genom att svara på några vanliga frågor – enligt följande: 

Hur lång tid tar en hälsokontroll i Stockholm? 

Det beror på till vilka man vänder sig – och vilket typ av paket man väljer. En hälsokontroll på väldigt basic nivå kostar ungefär mellan 1000-1500 kronor och inom ramarna för en sådan så tas en massa tester och blodprov som ger svar på de vanligaste frågorna. Man kan även addera en massa tester, men då stiger också kostnaden. Gällande tiden, räkna med en halvtimme ungefär.

Kan jag vända mig till den ordinarie sjukvården för en hälsokontroll? 

Ja, men räkna inte med att du får någon tid – tyvärr. Ser man till sjukvården i stort så har stora nedskärningar skett och en sak som en hälsokontroll i Stockholm är bortprioriterad. Det är väldigt synd sett till att det handlar om ett preventivt verktyg som kan spara enorma pengar – och bidra till en bättre folkhälsa. Du kan däremot söka dig till privata alternativ och få en heltäckande hälsokontroll utförd utan att behöva vänta för länge. Det är en bra lösning. 

Kan jag boka in en hälsokontroll för mina anställda? 

Ja, många företag ser en sådan kontroll som ett verktyg för en bättre arbetsmiljö. Det innebär att man tar tester och att varje anställd dessutom intervjuas om hur de upplever exempelvis stress på jobbet. Genom svaren kan företag förändra och förbättra arbetsmiljön – och minska risken för sjukdagar. En bra investering! 

Läs om fler svar på sidan: hälsokontrollerstockholm.se